De informatiebrochure voor instroom leerlingen brengt u op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken op onze school.

Deze infomatiebrochure  geeft u met name veel praktische informatie over de onderbouw van onze school. Het is belangrijk dat de informatie die u aantreft correct is. Wanneer u onjuistheden aantreft geef ze dan door. Ook voor  vragen of opmerkingen over deze brochure kunt u bij mij terecht.

Namens de directie, Tom Alink.

Download Infoboekje of bekijk hem onine hieronder.