Er zijn 2 vacatures: functie voorzitter en functie MR lid.

De MR van de school is samengesteld uit ouders en leerkrachten. Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden de ouders hierover geïnformeerd middels de nieuwsbrief en website. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak worden er verkiezen uitgeschreven.

De MR heeft op bepaalde onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan besteding van financiële middelen, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de formatieplanning, visie en beleid van de school etc.

De MR vergadert ongeveer 6 tot 7 keer per jaar en bestaat uit acht leden: 4 ouders en 4 leerkrachten.
Meer informatie over de MR is te vinden op de website van school.

Je hoeft geen kennis te hebben van onderwijsbeleid. Een portie gezond verstand en betrokkenheid bij het wel en wee van de rk basisschool St. Alphonsus is genoeg.

Heb je interesse in de MR, of wil je meer informatie, neem dan contact op met één van de MR leden of stuur een mail naar:
mr@alphonsus.nl.