S.O.S. formulier

Als uw kind tijdens schooltijd ziek wordt, bellen wij u op. Het is prettig dat wij u of andere opvang dan telefonisch kunnen bereiken. Daarom wordt er aan het begin van elk schooljaar een SOS-formulier ingevuld door alle ouders.

Het is van belang dat deze gegevens up-to-date blijven! Zijn er gegevens gewijzigd? Wilt u dat dan doorgeven aan school middels onderstaand formulier?

Het formulier downloaden en printen vanaf de volgende pagina:
Downloads