Peter WensinkIk ben Peter Wensink, getrouwd met Simone en ik woon in Harbrinkhoek. Inmiddels gaan Tess en Ivo (de oudste kinderen) naar het voortgezet onderwijs. Floris, de jongste, gaat naar de St. Alphonsusschool.
Ik heb een eigen pensioenadviesbureau, Wensink & Partners. Hier worden mensen geholpen met hun pensioenvragen, pensioenadvies, het beheren van pensioenregelingen, rekenwerk etc. etc. Wij helpen om pensioenregelingen duidelijk te krijgen. Heldere duidelijke communicatie is hierbij van groot belang.
Dat geldt volgens mij ook voor de manier waarop ouders en leerkrachten  worden geïnformeerd over het beleid op school. Duidelijke, volledige en tijdige informatie helpt de betrokkenheid te vergroten. Betrokkenheid die nodig is om vervolgens gebruik te kunnen maken van de kennis en ervaring van elkaar.  Daarom heb ik ervoor gekozen mijn kennis en ervaring vanaf het schooljaar 2015 / 2016 in te brengen in de medezeggenschapsraad.

 

 Rob Beuker

Mijn naam is Rob Beuker en ben sinds september 2016 betrokken bij de medezeggenschapsraad.
Ik heb een bedrijfskundige en bestuurkundige achtergrond en in het dagelijkse leven ben ik werkzaam als senior consultant bij TwenteXL werving & selectie.
Ik zit in de MR omdat ik betrokken wil zijn bij de school van onze kinderen, weten wat er speelt, invloed hebben op het beleid en hier uiteraard mijn bijdrage aan wil leveren.
Ik ben voorstander van openheid, transparantie en goede communicatie. Heb je vragen en of opmerkingen m.b.t. de MR, dan kom ik graag met je in contact.

 Ellen Kleizen.

Ik woon in Harbrinkhoek, samen met Mark Tibbe.  Wij hebben drie zoons, Stan, Teun en Luuk. Stan en Teun gaan naar de St. Alphonsus en zitten in groep 4 en 2. In het dagelijks leven werk ik als financieel adviseur bij de gemeente Almelo. Ik vind de school belangrijk voor de kinderen en het dorp. Samen met de andere leden van de MR hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het goed functioneren van onze school.
 

 Mark Grooten

Ik ben Mark Grooten en ik heb mij in het voorjaar van 2016 aangemeld voor de MR om actief een bijdrage te leveren aan de basisschool St. Alphonsus. Ik ben getrouwd met Annelies en we wonen in Harbrinkhoek. We zijn de trotse ouders van Frederike (2008) en Suze (2011). Ik heb een bedrijfseconomische/bedrijfskundige achtergrond. Mijn streven is om samen met de andere leden van de MR actief mee te praten over de gang van zaken en de sfeer op school. Ik vind het belangrijk dat er een prettige/veilige schoolomgeving wordt geboden waar elk kind zichzelf kan zijn en zich op zijn gemak voelt.

 

 Herma Braamhaar


Mijn naam is Herma Braamhaar. Ik werk sinds 1999 op de St.Alphonsus met veel plezier. Momenteel in groep 6a. Al vele jaren ben ik als leerkracht vertegenwoordigd in de MR met als taak secretaris. (Dit is namelijk mijn tweede periode in de MR.)
Ik ben geïnteresseerd in beleidsvormende zaken en denk daar graag in mee. De samenwerking tussen ouders en leerkrachten vind ik belangrijk én wenselijk.
Samen zijn we school! Een school waar klein en groot zich thuis voelen.

 

  Janetta Schapink

Ik ben Janetta Schapink en ik zit sinds februari 2014 namens het personeel In de MR, waar ik tussentijds het stokje van Maureen Theijink heb overgenomen. Het MR lid zijn is mij niet geheel onbekend aangezien ik op mijn voorgaande school ook zitting had als personeelslid in de MR, maar dit is al wel weer een tijdje geleden. Ik ben getrouwd met René Schapink en samen hebben we twee dochters.
In 1998 ben ik als herintreder in vaste dienst gekomen bij de TOF. Aanvankelijk bij een kleine gezellige dorpsschool met vrijwel alleen combinatieklassen. Hier heb ik met veel plezier gewerkt. Omdat ik toch ook wel graag weer op een grote school wilde werken waar niet alleen combinatie klassen zijn, heb ik mij vrijwillig laten overplaatsen naar b.s. St. Alphonsus. Hier heb ik absoluut geen spijt van en de afgelopen jaren heb ik hier al in verschillende groepen gewerkt van groep 1 t/m 8. 

 

 Marian Kamphuis

Mijn naam is Marian Kamphuis. Ik werk sinds 2002 op de St Alphonsus. Daarvoor was ik 20 jaar werkzaam op een basisschool in Coevorden, waar ik ook zitting had in de mr, namens de personeelsgeleding. Ik heb in alle groepen les gegeven, momenteel ben ik werkzaam in groep 4 ,dat doe ik met veel plezier. Ik hoop dat deze medezeggenschapsraad, personeels en oudergeleding een nuttige bijdrage  kunnen leveren aan het goed funktioneren van onze St Alphonsus school.
 

 Ellen Meijer

Ik ben Ellen Meijer, 47 jaar en woon samen met mijn man en drie kinderen in Albergen.
Ik werk sinds 1994 op de Alphonsusschool.
Momenteel geef ik met veel plezier les in groep 7.
Samen werken en samen beslissen vind ik belangrijk, met als doel kwalitatief goed onderwijs en een fijn leer-werk klimaat.

 

Harriët Gerwers-Kemna

Ik ben Harriët Gerwers-Kemna en woon met mijn man en 2 dochters in het mooie dorpje Vasse. Ik werk sinds 2008 met heel veel plezier op de St. Alphonsusschool en heb les gegeven aan verschillende groepen. Het omgaan met kinderen is een grote passie van mij. Ik heb veel plezier in het organiseren van diverse activiteiten. Als ik dan zie hoe de kinderen genieten en zich daardoor ook ontwikkelen, dan ben ik een blij mens. Daar haal ik mijn voldoening uit, omdat ik dan van betekenis ben voor de kinderen. 
Zo wil ik ook graag mijn bijdrage leveren aan de ouderbetrokkenheid. Met mijn werkervaring als leerkracht, samen met de ervaring, inbreng en mening van ouders, van betekenis willen zijn voor onze school.