U in de mr?

Ja, waarom eigenlijk niet? Deelnemen aan de MR biedt een kijkje achter de schermen op de Alphonsus. In deze animatie vertellen we u hier meer over. Klik op onderstaande afbeelding om de animatie te openen.


Animatie; klik om te bekijken.


Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten?
Dan nodigen we u van harte uit om een vergadering bij te wonen. De data vindt u op de website van de Alphonsus. 

Bent u enthousiast geworden om onze MR te komen versterken? Als uw kind is ingeschreven op de Alphonsus, kunt u zich verkiesbaar stellen voor de eerstvolgende termijn. Neemt u vooral contact op met de voorzitter van onze MR! Hij of zij kan u hierover meer vertellen.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wet Medezeggenschap Onderwijs


Op 1 februari 1982 is de Wet Medezeggenschap Onderwijs een feit geworden. Deze wet
regelt de structuur waarop twee groeperingen inspraak hebben, namelijk de ouders en
de onderwijsgevenden.
Dit is van invloed op het beleid van het schoolbestuur. In deze wet wordt
voorgeschreven, dat op elke school een medezeggenschapsraad wordt ingesteld,
bestaande uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van personeel en ouders.
Aan de hand van een reglement adviseert deze raad het schoolbestuur in alle zaken die
de school aangaan. Bepaalde besluiten van het bestuur hebben vooraf instemming nodig
van deze raad, terwijl bij andere zaken vooraf advies gevraagd wordt.
De medezeggenschapsraad bestaat uit 8 personen: 4 ouders en 4 leerkrachten.
Nu het aantal scholen binnen ons bestuur toeneemt, is het voor het bestuur ondoenlijk
om met alle M.R.-raden van de individuele scholen te vergaderen ter vaststelling van
beleid.
Daarom wordt er bij schooloverstijgend beleid door het bestuur gesproken met de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de G.M.R.).
De leden van de G.M.R. worden gekozen door de M.R.-leden van de diverse scholen.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Voor onze school hebben zitting in de M.R.:


Oudergeleding:
Dhr. H.J. Buikema (Voorzitter)
Mevr. S. Zora-Bedrosjan (Lid)
Dhr. J. Lesscher (Lid)
Mevr. E Kleizen (GMR oudergeleding)

Personeelsgeleding:
Mevr. M. Theijink (GMR)
Mevr. M. Kamphuis (Post)
Mevr. H. Gerwers-Kemna (Lid)
Mevr. N. Pullen (Lid)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data MR vergaderingen:

Tijdstip van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur

21-09-2021
14-10-2021
25-01-2022
21-04-2022
12-07-2022

U bent van harte welkom om (als gast) de vergaderingen van de M.R. bij te wonen.
Deze vergaderingen vinden plaats in de koffiekamer van de school.

mr@alphonsus.nl