Informatie voor ouders/verzorgers van leerlingen van de St. Alphonsusschool

Aan het begin van het schooljaar willen we alle (nieuwe) ouders, verzorgers en kinderen aandacht vragen voor de regels bij het vervoer van en naar school en het oversteken. Dit geldt voor zowel de kinderen als de ouders/verzorgers of begeleiders.

Algemeen:

Veilige routes van en naar school zijn een vast thema voor de directie en de
oudervereniging van de St. Alphonsusschool. Samen met de gemeente Tubbergen en Almelo en de politie Twente proberen we deze routes met bijbehorende oversteken zo veilig als mogelijk te maken. Doelstelling daarbij is dat de kinderen zoveel mogelijk te voet of fiets naar school gaan. Om de kinderen daarbij veilig te laten oversteken van en naar school, zijn vanuit de school/oudervereniging de volgende oversteken voorzien van brigadiers:
Per oversteekpunt is de brigadiercoördinator actief die het rooster opstelt en beheert. De brigadiers worden gevormd vanuit de ouders van de leerlingen.
Er is continue vraag naar brigadiers. Wanneer u het leuk vindt en daarbij ook het nut inziet van het brigadieren, dan kunt u zich aanmelden bij de brigadiercoördinator van de gewenste oversteekplaats of de verkeersouder of de directie van de school. Het kost u hooguit 20 minuten per week!

Om te mogen brigadieren en verzekerd te zijn tijdens het brigadieren dient u een korte (1 uur) cursus te volgen. Deze wordt gegeven door de verkeerspolitie. Bij de brigadiercoördinator of de verkeersouder kunt u zich aanmelden voor deze cursus.

Bij de oversteekplaats bij school wordt er dagelijks gebruik gemaakt van jeugdbrigadiers. Dit zijn leerlingen van groep 8, die nadat ze
eveneens een cursus hebben gevolgd in groep 7, samen met een ouder brigadieren. De school heeft voor deze oplossing gekozen om een tweetal redenen:
  1. De leerling doet de nodige (verkeers-) ervaring op.
  2. De school hoeft minder een beroep te doen op de ouders.
Onderstaand treft u een aantal gedragsregels aan; wij hopen dat u ze wilt respecteren,
waardoor er een verkeersveilig klimaat rondom en bij de school ontstaat, voor u en voor onze kinderen.
  1. Ga op tijd van huis, kom bij voorkeur lopend of met de fiets, gebruik de parkeerplaats naast de school of die bij restaurant Tibbe, gebruik de in- en uitgang van het parkeerterrein van restaurant Tibbe via de Demmersdwarsweg (niet via de Almeloseweg) en parkeer niet aan de Almeloseweg
  2. Rij stapvoets met de auto op het parkeerterrein
  3. Parkeer de auto in de parkeervakken (dus niet voor de geparkeerde auto’s; niet dubbel parkeren)
  4. Houd je kind vast bij het oversteken
  5. Maak gebruik van de trottoirs en loop niet achter de auto’s langs. Dit levert levensgevaarlijke situaties op!
  6. Gebruik de (bebrigadierde) oversteek bij de bollen; ook als je vanuit de P-vakken van de huisartsenpraktijk Mariaparochie wilt oversteken!
  7. Brigadiers zijn wettelijk aangewezen als verkeersregelaars, volg hun aanwijzingen op en geef daarbij het goede voorbeeld. Wij hebben de brigadiers gevraagd de kinderen en ouders aan te spreken als ze niet oversteken volgens de regels. Als IEDEREEN zich aan deze regels houdt kan het oversteken veilig en vlot plaatsvinden.
  8. Er kan pas van de oversteek bij school gebruik worden gemaakt ‘s morgens vanaf 8.15. De brigadiers zullen de kinderen NIET eerder oversteken. Vanaf dat tijdstip is er ook pas controle op het schoolplein. Er dient gewacht te worden tot het moment dat de brigadiers actief zijn bij de oversteek.  
De normale tijden ‘s middag zijn vanaf 12.10 of 14.25 uur.   
 
               
Uiteraard zult u ook zonder dat u uw kind naar school brengt in aanraking komen met actieve brigadiers. Met name bij fietsers is het nog onvoldoende duidelijk dat stoptekens door brigadiers gegeven op de openbare weg ook gelden wanneer je als fietser van het fietspad gebruik maakt.

Verder nog enkele aandachtspunten voor het verkeer nabij de school (vanaf de oversteek bij de kerk tot de oversteek bij school):
Graag zouden we zien dat ouders het bovenstaande met hun kinderen bespreken. Dit geldt ook voor opa’s/oma’s of eventueel de oppas die de kinderen ophalen of wegbrengen naar school.

Coördinator brigadieren is: 
Brenda Haselbekke
ov-secretaris@alphonsus.nl