Informatie voor ouders/verzorgers van leerlingen van de St. Alphonsusschool


Aan het begin van het schooljaar willen we voor alle (nieuwe) ouders, verzorgers en kinderen aandacht vragen voor de regels bij het vervoer van en naar school en het oversteken. Dit geldt voor zowel de kinderen als de ouders/verzorgers of begeleiders!

Algemeen
Veilige routes van en naar school zijn een vast thema voor de directie en de oudervereniging van de St. Alphonsusschool. Samen met de gemeente Tubbergen en Almelo en de politie Twente proberen we deze routes met bijbehorende oversteken zo veilig als mogelijk te maken. Diverse routes en oversteekpunten zijn de laatste jaren aangepast om deze veiliger te maken. Doelstelling daarbij is dat de kinderen zoveel als mogelijk te voet of fiets naar school gaan. Om de kinderen daarbij veilig te laten oversteken van en naar school zijn vanuit de school/oudervereniging de volgende oversteken voorzien van brigadiers; Iep/Almeloseweg in Harbrinkhoek, Stobbengoor/Almeloseweg en voor de school/Almeloseweg in Maria-Parochie, Kerk/Ootmarsumsestraat Ootmarsumsestraat /Markgraven-Zuid en Ootmarsumsestraat/Markgraven-Noord in Almelo.
Per oversteekpunt is een brigadiercoördinator actief die het rooster opstelt en beheert. De brigadiers worden gevormd uit de ouders van de leerlingen.
Er is een continue vraag naar brigadiers. Wanneer u het leuk vindt en daarbij ook het nut inziet van de het brigadieren, dan kunt u zich aanmelden bij de brigadiercoördinator van de gewenste oversteekplaats of de verkeersouder of de directie van school. Het kost u hooguit 20 minuten per week!

Om te mogen brigadieren en verzekerd te zijn tijdens het brigadieren dient u een korte (1 uur) cursus te volgen. Deze wordt door de politie gegeven. Bij de brigadiercoördinator of de verkeersouder kunt u zich aanmelden voor deze cursus.

Bij de oversteekplaats bij school wordt op woensdag- en vrijdagmiddag gebruik gemaakt van leerling brigadieren. Dit zijn leerlingen van groep 8, die nadat ze eveneens een cursus hebben gevolgd, samen met een ouder brigadieren. De school heeft voor deze oplossing gekozen om een tweetal redenen: 1) de leerling doet de nodige (verkeers-)ervaring op en 2) de school hoeft minder een beroep te doen op de ouders.

Onderstaand treft u een aantal gedragsregels aan; wij hopen dat u ze wilt respecteren, waardoor er een verkeersveilig klimaat rondom en bij school ontstaat, voor u en voor onze kinderen:
Ga op tijd van huis, kom bij voorkeur lopend of met de fiets, gebruik de parkeerplaats naast de school of die bij Tibbe, gebruik de in- en uitgang van parkeerterrein Tibbe via de Demmersdwarsweg (niet via Almeloseweg) en parkeer niet aan de Almeloseweg;
Rij stapvoets met de auto op het parkeerterrein;
Parkeer de auto in de parkeervakken (dus niet voor geparkeerde auto’s; niet dubbel parkeren)
Houd je kind vast bij het oversteken;
Maak gebruik van de trottoirs en loop niet achter de auto's langs. Dit levert levensgevaarlijke situatie's op!
Gebruik de (bebrigadierde) oversteek bij de bollen; ook als je vanuit de p-vakken van de voormalige Rabobank wilt oversteken!
7.    Brigadiers zijn wettelijk aangewezen als verkeersregelaars, volg hun aanwijzingen op en geef daarbij het goede voorbeeld. Wij hebben de brigadiers gevraagd de kinderen en ouders aan te spreken als ze niet oversteken volgens de regels. Als IEDEREEN zich aan deze regels houdt kan het oversteken veilig en vlot plaatsvinden.
Er kan pas van de oversteek bij school gebruik worden gemaakt vanaf 08.15 of 13.15 uur. De brigadiers zullen de kinderen NIET eerder oversteken. Vanaf dat tijdstip is er ook pas controle op het schoolplein. Er dient gewacht te worden tot het moment dat de brigadiers actief zijn bij de oversteek.

Uiteraard zult u ook zonder dat u uw kind naar school brengt in aanraking komen met actieve brigadiers. Met name bij fietsers is het nog onvoldoende duidelijk dat stoptekens door brigadiers gegeven op de openbare weg ook gelden wanneer je als fietser van het fietspad gebruik maakt.

Verder nog enkele aandachtspunten voor het verkeer nabij de school (vanaf de oversteek bij de kerk tot de oversteek bij school) :
-       Auto’s vanaf Almelo gelieve niet opstellen op het rode fietspad om de parkeerplaats van de kerk bij school op te rijden;
-       Er is een eenrichtingsroute op de parkeerplaats van de kerk bij school. Oprijden aan de kant van de kerk, eraf rijden aan de kant van school. Let op fietsers!
-       Fietsers vanuit Almelo rijden voorbij de 5 bollen bij de oversteek bij school, stappen af en lopen via het voetpad naar de fietsrekken om hun fiets te stallen; bij het uitgaan van de school geldt hetzelfde in omgekeerde vorm;
-       Fietsers vanuit Mariaparochie/Harbrinkhoek stoppen na de 2 bollen bij de oversteek bij school en steken na het sein van de brigadiers lopend over;
-       Fietsers rijden na de oversteek op het fietspad of richting Almelo (p.s. fietsers richting Harbrinkhoek/Mariaparochie hoeven niet over te steken!);
-       Bij uitgaande school, niet wachten bij het begin van de oversteek; dit belemmert de doorstroming van de kinderen;
-       Er dient ook niet gewacht te worden voorbij de oversteek (tegenover restaurant Tibbe). Het blijkt dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, omdat kinderen daar op elkaar wachten. Beter is het om te wachten bij het fietsoprit van de voormalige Rabobank.


Graag zouden we zien dat de ouders het bovenstaande met hun kinderen bespreekt.

Er zijn 6 brigadiercoördinatoren, te weten :
coördinator oversteek Iep/Almeloseweg door Nicole Schothuis;
coördinator oversteek Stobbengoor/Almeloseweg door Marion Engelbertink
coördinator oversteek school/Almeloseweg door Nicole Schothuis
coördinator oversteek Ootmarsumsestraat/Kerk door Sylvia Vleerbos
coördinator oversteek Ootmarsumsestraat/Markgraven Katja Koek

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze tekst of over het brigadieren dan kunt u contact opnemen met Nicole Schothuis, de verkeersouder van de school. (nicole82schothuis@hotmail.com)