Jeugdgezondheidszorg GGD Regio Twente
Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling zijn belangrijk voor kinderen.
Wij, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Regio Twente, helpen u hier graag bij.
In de basisschoolperiode komen wij op school in groep 2 en 7 voor een preventief
gezondheidsonderzoek. Wij kijken dan naar de lichamelijke, geestelijke, cognitieve en
psychosociale ontwikkeling van kinderen.
De laatste jaren zien wij, ook landelijk, dat steeds meer kinderen extra aandacht nodig
hebben. In 2011 zijn wij daarom gestart met de Triage-methodiek, een vernieuwde
onderzoeksmethode. We zien nog steeds elk kind en hebben daarnaast meer ruimte voor
zorg op maat.


Hoe gaat het preventief gezondheidsonderzoek?
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan vragen wij aan u, ouders of verzorgers, twee vragenlijsten in te vullen.
Deze ontvangt u via school van ons. Ook wordt de leerkracht gevraagd om mogelijke
aandachtspunten op een lijst aan te geven. Samen met het JGZ-dossier geeft dit een beeld van uw
kind. Op school krijgt uw kind een korte algemene controle. Na een gesprekje worden het gezichtsvermogen,
het gehoor, de lengte en het gewicht van uw kind gecontroleerd. Hiervoor hoeft uw kind
zich niet uit te kleden. Om u te informeren over de bevindingen krijgt uw kind hierover een formulier
mee naar huis.
De controle vindt plaats in de vertrouwde omgeving van uw kind, op school. Wij vinden het voor de
kinderen belangrijk dat zij de doktersassistente al kennen voor de controle. Daarom stelt zij zich
vooraf in de groep voor.
Eventueel vervolg
Mogelijk heeft uw kind extra aandacht nodig. Dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een
aanvullend onderzoek op het spreekuur van de arts of verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg.
De uitnodiging voor dit vervolgonderzoek wordt dan naar uw huisadres gestuurd.


Voordelen van de Triage-methodiek
1. Alle kinderen zijn en blijven goed in beeld.
2. Het bereik van kinderen is groter.
3. Er zijn minder verstoringen in de klas.
4. Ouders hoeven geen vrij te nemen voor de eerste algemene controle op school.
5. Artsen en verpleegkundigen hebben meer ruimte om snel in te spelen op (zorg)vragen.

Samenwerking met school

Wij hebben regelmatig contact met school naar aanleiding van de preventieve onderzoeken en de
spreekuren op school. Daarnaast nemen we, als JGZ, ook deel aan de zorgoverleggen of
zorgadviesteams (ZAT). In deze overleggen worden, in goed overleg met ouders of verzorgers,
kinderen besproken die extra aandacht nodig hebben. Aan deze overleggen nemen, naast de IB-er
van school, het maatschappelijk werk en bijvoorbeeld de schoolbegeleidingsdienst deel. Hierdoor kan
bij (zorg)vragen, in een vroegtijdig stadium, een duidelijk advies gegeven worden.


Wilt u meer informatie?
Op onze website www.ggdregiotwente.nl  vindt u de meest actuele informatie van de JGZ.
Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen door te bellen met 053 – 487 69 30.