Buitenschoolse Opvang


Op 1 augustus 2007 moeten scholen een aanbod hebben geregeld voor de buitenschoolse opvang. De school is verantwoordelijk voor (de organisatie van) de aansluiting tussen school en BSO. De school is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de BSO. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering komt te liggen bij één of meerdere kinder-Opvangorganisaties in de zin van de wet kinderopvang. De St. Alphonsusschool heeft een contract afgesloten met: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bovengenoemde organisatie.