Op onze school hebben wij één interne begeleider, Monique van der Arend.
Zij begeleidt de leerlingen en ondersteunt de leerkrachten.

Hier kunt u het ondersteuningsprofiel van de school lezen.