Onze school beschikt over een zeer actieve oudervereniging. Ouders bieden hulp bij veel buiten­schoolse activiteiten, bijv. tijdens sportdagen, carnavalsfeest, school- en volksfeest, Kerstfeest, Sint Nicolaas, schoolreisjes e.d.Voor het inzetten van ouders bij diverse activitei­ten, geeft de oudervereniging jaarlijks een activiteitenlijst uit.  

Onder 'Downloads' kunt u binnenkort het formulier downloaden waarmee u zich aanmeldt voor hulp bij schoolse activiteiten. Dit formulier kunt
u het hele jaar door inleveren op school. Tot die tijd kunt u zich via onderstaande personen inlichtingen over activiteiten inwinnen.
 
Leden oudervereniging                                                        Schooljaar 2016-2017
De oudervereniging is bereikbaar via onderstaand mailadres.
Mocht uw mail voor een van hen zijn, dan kunt u dit in de onderwerpregel vermelden.
   
oudervereniging@alphonsus.nl
        
Samenstelling bestuur Oudervereniging:
Dagelijks Bestuur
Sandra Grootelaar (Penningmeester)
Monique Bos (Secretaresse)
 
Algemeen Bestuur
Angelique Telgenhof Oude Koehorst
Sandra Steen
Chantal Engelbertink
Tanja Geitenbeek
Carmen Busscher
Ilona Pakvis
Nicole Schothuis
Anja Tijink
Monique Nobbenhuis
Ellen Oude Booyink
Kirsten Masselink
Namens de school
Ingrid Krukkert
i.krukkert@alphonsus.nl

Vergaderingen oudervereniging schooljaar 2015-2016

Alle vergaderingen vanaf 20.00 uur

Dinsdag 20 september 2016
Woensdag 5 oktober 2016 (voorlichtingsavond klassenouders)
Dinsdag 8 november + jaarvergadering 2016
Woensdag 7 december 2016
Dinsdag 17 januari 2017
Woensdag 8 maart 2017
Dinsdag 16 mei 2017
Woensdag 21 juni 2017
Dankjewelavond dinsdag 23 mei 2017