Onze school beschikt over een zeer actieve oudervereniging. Ouders bieden hulp bij veel buiten­schoolse activiteiten, bijv. tijdens sportdagen, carnavalsfeest, school- en volksfeest, Kerstfeest, Sint Nicolaas, schoolreisjes e.d.Voor het inzetten van ouders bij diverse activitei­ten, geeft de oudervereniging jaarlijks een activiteitenlijst uit.  

Onder 'Downloads' kunt u binnenkort het formulier downloaden waarmee u zich aanmeldt voor hulp bij schoolse activiteiten. Dit formulier kunt
u het hele jaar door inleveren op school. Tot die tijd kunt u zich via onderstaande personen inlichtingen over activiteiten inwinnen.
 
Leden oudervereniging Schooljaar 2021-2022
De oudervereniging is bereikbaar via onderstaand mailadres.
Mocht uw mail voor een van hen zijn, dan kunt u dit in de onderwerpregel vermelden.
   
oudervereniging@alphonsus.nl
        

Samenstelling bestuur Oudervereniging:
Dagelijks Bestuur

Robert Horstman (Penningmeester)
Judith Smits (Voorzitter)
Brenda Haselbekke (Secretaresse)
 
Algemeen Bestuur
Brenda Heerink
Peter Voshaar
Mirjam Ballast
Dennis Oude Booijink
Rian Weerink
Bertine van der Mast
Anke Büchter
Mariëlle van Gorp
Ingrid Kosters-Kienhuis
Iris Leussink
Karen Mekenkamp
Stefanie Reinerink
Mirjam Nijenhuis

Namens de school
Ingrid Klein Robbenhaar
i.kleinrobbenhaar@alphonsus.nl
Corien Klaassen
c.klaassen@alphonsus.nl


Vergaderingen oudervereniging schooljaar 2022-2023

Dinsdag 20 september -Vanaf 19.30 uur
Dinsdag 11 oktober -Vanaf 19.30 uur
Dinsdag 22 november -Vanaf 19.30 uur
Dinsdag 17 januari -Vanaf 19.30 uur
Dinsdag 14 maart -Vanaf 19.30 uur
Dinsdag 18 april -Vanaf 19.30 uur
Dinsdag 20 juni - afsluiting -