Onze school beschikt over een zeer actieve oudervereniging. Ouders bieden hulp bij veel buiten­schoolse activiteiten, bijv. tijdens sportdagen, carnavalsfeest, school- en volksfeest, Kerstfeest, Sint Nicolaas, schoolreisjes e.d.Voor het inzetten van ouders bij diverse activitei­ten, geeft de oudervereniging jaarlijks een activiteitenlijst uit.  

Onder 'Downloads' kunt u binnenkort het formulier downloaden waarmee u zich aanmeldt voor hulp bij schoolse activiteiten. Dit formulier kunt
u het hele jaar door inleveren op school. Tot die tijd kunt u zich via onderstaande personen inlichtingen over activiteiten inwinnen.
 
Leden oudervereniging Schooljaar 2023-2024
De oudervereniging is bereikbaar via onderstaand mailadres.
Mocht uw mail voor een van hen zijn, dan kunt u dit in de onderwerpregel vermelden.
   
ov.alphonsus@tofonderwijs.nl 

        

Samenstelling bestuur Oudervereniging:

Namens de school
Ingrid klein Robbenaar
Corien Klaassen
Dagelijks bestuur
Stefanie Reinerink - voorzitter
Robert Horstman - penningmeester
Brenda Haselbekke - secretaris
Algemeen bestuur
Brenda Heerink
Karen Mekenkamp
Ellen Lentferink
Corine Steunenberg
Peter Voshaar
Daphne Groothedde-Haeck
Berien van ‘t zand
Bettine van der Mast
Dennis oude Booijink
Anke Buchter
Marloes Nicolasen
Ingrid Kosters-Kienhuis
Manon Bouhuis


Vergaderingen oudervereniging schooljaar 2023-2024

OV-vergaderingen

 

Dinsdag 19 september

Vanaf 20.00 uur

Dinsdag 10 oktober

Vanaf 20.00 uur

Dinsdag 21 november

Vanaf 20.00 uur

Dinsdag 16 januari

Vanaf 20.00 uur

Dinsdag 12 maart

Vanaf 20.00 uur

Dinsdag 16 april

Vanaf 20.00 uur

Dinsdag 18 juni - afsluiting