Onze school beschikt over een zeer actieve oudervereniging. Ouders bieden hulp bij veel buiten­schoolse activiteiten, bijv. tijdens sportdagen, carnavalsfeest, school- en volksfeest, Kerstfeest, Sint Nicolaas, schoolreisjes e.d.Voor het inzetten van ouders bij diverse activitei­ten, geeft de oudervereniging jaarlijks een activiteitenlijst uit.  

Onder 'Downloads' kunt u binnenkort het formulier downloaden waarmee u zich aanmeldt voor hulp bij schoolse activiteiten. Dit formulier kunt
u het hele jaar door inleveren op school. Tot die tijd kunt u zich via onderstaande personen inlichtingen over activiteiten inwinnen.
 
Leden oudervereniging                                                        Schooljaar 2018-2019
De oudervereniging is bereikbaar via onderstaand mailadres.
Mocht uw mail voor een van hen zijn, dan kunt u dit in de onderwerpregel vermelden.
   
oudervereniging@alphonsus.nl
        

Samenstelling bestuur Oudervereniging:
Dagelijks Bestuur

Robert Horstman (Penningmeester)
Tanja Geitenbeek (Voorzitter)
Brenda Haselbekke (Secretaresse)
 
Algemeen Bestuur
Chantal Engelbertink
Ilona Hartman
Debora Hesselink
Mirjam Slieker
Judith Smits
Kirsten Masselink
Brenda Busscher
Nancy Looms
Peter Voshaar
Rian Weerink
Namens de school
Ingrid Klein Robbenhaar
i.kleinrobbenhaar@alphonsus.nl

Vergaderingen oudervereniging schooljaar 2020-2021

Alle vergaderingen vanaf 20.00 uur
dinsdag  15-09-2020
dinsdag  20-10-2020
dinsdag  24-11-2020
dinsdag  19-01-2021
dinsdag  02-03-2021
dinsdag  13-04-2021
dinsdag  08-06-2021