Op onze school hebben wij twee interne begeleiders, Monique van der Arend en Nienke Pullen
Zij begeleiden de leerlingen en ondersteunen de leerkrachten.

Hier kunt u het ondersteuningsprofiel van de school downloaden en lezen.